build.aau.dk

Samarbejder og myndighedsbetjening

BUILD samarbejder og udfører forskning og myndighedsbetjening med offentlige myndigheder, virksomheder og byggesektoren.

Forskning og laboratorier

BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø har både nationale og internationale forskningssamarbejder, hvor vi arbejder tæt sammen med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner inden for bygge- og anlægssektoren.

En stor del af vores forskningssamarbejder tager udgangspunkt i vores laboratorier, der er af international standard og bruges til forskning, undervisning og konsulentopgaver. Her kan vi f.eks. måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold, undersøge specifikke problemstillinger og teste prototyper. Vi råder over udstyr og instrumenter til såvel måling i laboratoriet som til feltmålinger, og mange flere ting.

Uddannelse

På BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø kan virksomheder og organisationer også få sparring og bruge deres egne cases i studerendes projektarbejde på f.eks. områderne inden for konstruktion, indeklima, vand og miljø, byggeledelse, vej og trafik, naturgeografi samt informatik. Vi kan sikre studerende til praktik og/eller virksomhedsophold i en virksomhed eller organisation.

Vores undervisere indgår desuden også i AAU’s tilbud til gymnasier, der tilbyder uddannelsesinstitutioner inspiration til undervisningen, undervisningsforløb, faglig opkvalificering, efteruddannelser og hjælp til gymnasieopgaver (SRP/SOP) inden for teknikfagene og naturgeografi. 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Aalborg Universitet leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening, som er uvildig og velkvalificeret viden, der understøtter store samfundsmæssige beslutninger – både lokalt og nationalt.

På BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø arbejder vi under rammeaftalen med Bolig- og Planstyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for bygge- og boligområdet og det byggede miljø. Vi løser myndighedsopgaver og stiller vores viden til rådighed for ministerier, styrelser, regioner og kommuner på klimavenlige dagsordener inden for især vand, miljø, transport og byggeri.

En afrapportering redegør for anvendelsen af de økonomiske midler, som BUILD ved Aalborg Universitet har modtaget for at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til Bolig- og Planstyrelsen. 

BUILD prisliste

Her kan du finde priser for rådgivning hos BUILD.

Kontakt