BUILD

Institut for Byggeri, By og Miljø

Velkommen til BUILD

BUILD er Danmarks største institut inden for byggeri, anlæg og det byggede miljø. 

Instituttet har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder også vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Dette giver BUILD mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig- og anlægsområdets komplekse problemstillinger. BUILD vil levere viden, så vi kan få svar på nogle af samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø – CVR 29102384 – Tlf. 9940 2525 – build@build.aau.dk
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø – A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

LinkedIn logo Twitter logo