Forskning

Forskningen på BUILD leverer viden og løsninger til forbedring af byggeriet og det byggede miljø i et helhedsorienteret perspektiv, der kombinerer viden om brugere, bygning, by, miljø, anlæg og infrastruktur. Forskning sker både nationalt og internationalt i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner inden for bygge- og anlægssektoren.

Forskningsgrupper

BUILD's forskning er inddelt i forskningsgrupper, der hver specialiserer sig inden for deres specifikke forskningsområde.

Forskningsgrupper

Find en forsker

Skal du finde af BUILD's mange forskere enten via navn, publikation, projekt, m.m., kan du søge i AAU's vidensdatabase.

Find forsker

Laboratorier

BUILD har adskillige laboratorier med state-of-the-art udstyr, der er en integreret del af vores forskning, samarbejde og undervisning.

Laboratorier

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

BUILD leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening — uvildig, forskningsbaseret viden til myndighederne som støtte for lovgivningsarbejde m.v.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening