build.aau.dk

Forskning

Vores forskning leverer viden og løsninger til forbedring af byggeriet og det byggede miljø i et helhedsorienteret perspektiv, der kombinerer viden om brugere, bygning, by, miljø, anlæg og infrastruktur.

Hvordan vi forsker

Vores forskning sker både nationalt og internationalt i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner inden for bygge- og anlægssektoren.

Vores forskningssektioner har hver deres forskningsportefølje med en bred og specialiseret viden inden for de given fokusområder. Denne viden koncentreres i forskningsgrupper i den enkelte sektion. 

Sektionen for

By, Bolig og Ejendom

Samspillet mellem mennesker og det byggede miljø; ressourceforbrug, byer, bosætning, boliger, samfundsdeltagelse og det sociale liv.

Læs mere om Sektionen for By, Bolig og Ejendom

Sektionen for

By, Bolig og Ejendom

Samspillet mellem mennesker og det byggede miljø; ressourceforbrug, byer, bosætning, boliger, samfundsdeltagelse og det sociale liv.

Læs mere om Sektionen for By, Bolig og Ejendom

Sektionen for

Bygge,- Anlægsteknik og Proces

Teoretisk modellering og eksperimentel karakterisering af konstruktioner, geoteknik, bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

Læs mere om Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Sektionen for

Bygge,- Anlægsteknik og Proces

Teoretisk modellering og eksperimentel karakterisering af konstruktioner, geoteknik, bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

Læs mere om Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Sektionen for

Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Indeklima, ventilation, sundhedspåvirkninger, livcyklusvurderinger i byggeriet, it i byggeriet.

Læs mere om Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Sektionen for

Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Indeklima, ventilation, sundhedspåvirkninger, livcyklusvurderinger i byggeriet, it i byggeriet.

Læs mere om Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Sektionen for

Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Bølgeenergianlæg, vindmøllefundamenter, trafik, infrastruktur, vejrdata, mikroplast, jordteknologi.

Læs mere om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Sektionen for

Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Bølgeenergianlæg, vindmøllefundamenter, trafik, infrastruktur, vejrdata, mikroplast, jordteknologi.

Læs mere om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi