Forskning

Forskningen på BUILD leverer viden og løsninger til forbedring af byggeriet og det byggede miljø i et helhedsorienteret perspektiv, der kombinerer viden om brugere, bygning, by, miljø, anlæg og infrastruktur. Forskning sker både nationalt og internationalt i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner inden for bygge- og anlægssektoren.

Forskningssektioner

By, Bolig og Ejendom

Forskningsgrupper: "Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis", "Transformation af Boliger og Steder", "Universelt Design"     

Sektionen for By, Bolig og Ejendom

 

Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Forskningsgrupper: "Bygningers Bæredygtighed", "Bygningsinformatik", "Energi i Byggeriet", "Indeklimaets Sundhedspåvirkninger", "Indeklimakvalitet og Bygningssystemer"

sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Bygge, -Anlægsteknik og Proces

Forskningsgrupper: "Byggeledelse", "Byggeproces og Innovation", "Bygningsfysik og Byggeteknik", "Bæredygtige Strukturer, Materialer og Konstruktion", "Geoteknik og Fundering", "Risiko, Resiliens, Sikkerhed og Bæredygtighed af Systemer"

Sektionen for Bygge, -Anlægsteknik og Proces

Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Forskningsgrupper: "Byens Forurening", "Byens Vand", "Food Science, Design and Experience", "Godstransport", "Hav og Kystbyggeri", "Jordteknologi", "Trafikforskning"

Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Laboratorier

BUILD har adskillige laboratorier med state-of-the-art udstyr, der er en integreret del af vores forskning, samarbejde og undervisning. 

Vi tilbyder virksomheder hjælp med at undersøge specifikke problemstillinger og gå i samarbejde om forskning og innovation.

Laboratorier

Samarbejder og myndighedsbetjening

BUILD prioriterer samarbejdet med offentlige myndigheder, virksomheder, sektoren og andre forskningsinstitutioner højt.

Vi leverer også forskningsbaseret myndighedsbetjening — uvildig, forskningsbaseret viden til myndighederne som støtte for lovgivningsarbejde m.v.
 

Samarbejder og myndighedsbetjening