Spring til indhold

Forskningsgruppen for

Byens Vand

Klimaændringers påvirkning af tekniske vandsystemer i byer er et centralt fokuspunkt for Forskningsgruppen for Byens Vand. Både i forbindelse med øget oversvømmelse men også med forøget miljømæssig forurening. Vores fokus er på hvordan byerne kan forsætte med at udvikle sig bæredygtigt, selvom klimaet udfordrer menneskelig aktivitet og byggeri i byen.

Forskningsgruppen for

Byens Vand

Klimaændringers påvirkning af tekniske vandsystemer i byer er et centralt fokuspunkt for Forskningsgruppen for Byens Vand. Både i forbindelse med øget oversvømmelse men også med forøget miljømæssig forurening. Vores fokus er på hvordan byerne kan forsætte med at udvikle sig bæredygtigt, selvom klimaet udfordrer menneskelig aktivitet og byggeri i byen.

Forskningsgruppeleder

Om vores forskning

Aktiviteter

Medarbejdere i forskningsgruppen