Forskningsgruppen for

Trafikforskning

Forskningsgruppen for

Trafikforskning

Forskningsgruppeleder

Forskningsgruppen for Trafikforskning fokuserer på vejenes trafiksikkerhed i bred forstand såvel som vejens, trafikantens og køretøjets rolle i trafiksikkerhedsarbejdet, ligesom bedre ulykkesdata og arbejdet med surrogater for ulykker ligger centralt i gruppens arbejde. Eksempler herpå er selvrapportering af trafikulykker og videoanalyse til bestemmelse af næsten-ulykker.

Vores tilgang til trafiksikkerhedsarbejdet er tværfaglig og spænder fra ingeniørens arbejde med sikre vejudformninger og udvikling af sikre køretøjsteknologier over statistikerens analyse af store datamængder og registerstudier til sociologens analyse af holdninger og adfærd.

Metodemæssigt arbejder vi blandt andet med interventionsstudier, registerstudier og deskriptive undersøgelser af vejes, trafikanter og køretøjers trafiksikkerhed – herunder kohorte studier. Vi arbejder også med opstilling af ulykkesmodeller for det forventede antal ulykker på veje.

Medarbejdere i forskningsgruppen