Spring til indhold
build.aau.dk

Nyhed

Nyt web-API til LCAbyg 2023 går i luften

Lagt online: 13.03.2023

I dag kulminerer en omfattende indsats med at forenkle og automatisere LCA-beregninger. Lanceringen af et helt nyt web-API til LCAbyg 2023 markerer på samme tid afsluttende fase af et testforløb, hvor store dele af byggebranchen har bidraget med input til, hvordan klimaberegninger i byggeriet gøres enklere og mere effektive.

Nyhed

Nyt web-API til LCAbyg 2023 går i luften

Lagt online: 13.03.2023

I dag kulminerer en omfattende indsats med at forenkle og automatisere LCA-beregninger. Lanceringen af et helt nyt web-API til LCAbyg 2023 markerer på samme tid afsluttende fase af et testforløb, hvor store dele af byggebranchen har bidraget med input til, hvordan klimaberegninger i byggeriet gøres enklere og mere effektive.

Tilgå web-API’et her.

Mulighed for at automatisere LCA-beregninger

Rådgivere og arkitekter fra byggebranchen får nu mulighed for at automatisere såkaldte livscyklusberegninger - også bedre kendt som LCA. Det sker med et såkaldt web-API, som gør det muligt at integrere andre programmer med LCAbyg 2023, der er kendt i branchen som det primære værktøj til beregning af klimabelastning i byggeriet.

Siden 1. januar 2023 er byggebranchen blevet mødt af krav om klimaberegninger i forbindelse med nybyggeri. De nye krav betyder, at opvarmet byggeri over 1000 m2 skal holde sig under 12 kg CO2/m2/år, før der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Klimakravene forventes skærpet hvert andet år frem mod 2030.

Det nye web-API til LCAbyg 2023 giver branchen mulighed for at automatisere deres LCA-beregninger, uden at de nødvendigvis skal have brugerinterfacet. Det betyder også, at det nu er muligt at bygge andre værktøjer ovenpå.

Testforløb sikrer mere effektiv og driftssikker brug af LCAbyg

I forbindelse med lanceringen af version 1.0 indledes afsluttende fase af et testforløb, hvor branchen løbende har givet feedback til udviklerne. Testforløbet forventes at bringe web-API’et til næste niveau, som vil være kendetegnet af bedre driftssikkerhed, øget skalérbarhed og mere effektiv databasehåndtering. Desuden forventes testforløbet at bane vejen for stærkere regnekraft og de stigende behov for beregninger, som branchen oplever i øjeblikket.

Testgruppen består af LCA-specialister fra:

  • C.F. Møller Architects
  • BIG
  • 3dbyggeri Danmark
  • Arkitema
  • Rambøll
  • Sweco
  • Schmidt Hammer Lassen Architects
  • NIRAS
  • MOE

Projektet afsluttes ultimo juni 2023, hvor version 1.1 af web-API’et offentliggøres.

Bag udviklingen af LCAbyg 2023 og tilhørende web-API står forskningsgruppen Bygningers Bæredygtighed fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet.