Spring til indhold
build.aau.dk

Nyhed

Studerende bliver bæredygtige byggeeksperter med ny ingeniøruddannelse

Lagt online: 14.06.2023

Bæredygtige Byggeprocesser er måske ikke den mest fængende titel, men det er ikke desto mindre en uddannelse, som adresserer et af de vigtigste områder i den grønne omstilling. Nemlig at gøre vores materialer, byggeri og byer mere bæredygtige. Og dét er der efterspørgsel på.

Nyhed

Studerende bliver bæredygtige byggeeksperter med ny ingeniøruddannelse

Lagt online: 14.06.2023

Bæredygtige Byggeprocesser er måske ikke den mest fængende titel, men det er ikke desto mindre en uddannelse, som adresserer et af de vigtigste områder i den grønne omstilling. Nemlig at gøre vores materialer, byggeri og byer mere bæredygtige. Og dét er der efterspørgsel på.

Af Natasja Johanne Jensen, Institut for Byggeri, By og Miljø og Jane Grønning Johansen, AAU Kommunikation

Ca. 40 procent af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger, og 35 procent af alt affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen. Det gør byggeriet til en af de tungeste på CO2-vægtskålen.

Uddannelsen Bæredygtige Byggeprocesser startede i 2022, og her lærer studerende at mestre projektledelse, se på tværs af byggeriets faser med bæredygtighed for øje og samarbejde med forskellige aktører i branchen.

Med vores nye uddannelse i Bæredygtige Byggeprocesser forsøger vi at imødekomme et voksende behov i branchen, der handler om bæredygtighed, tværfaglighed og procesforståelse

Rasmus Lund Jensen, lektor og studienævnsformand ved Institut for Byggeri, By og Miljø

Rasmus Lund Jensen, lektor og studienævnsformand ved Institut for Byggeri, By og Miljø, fortsætter: 

- Virksomhederne efterspørger nye ingeniørprofiler, der kan varetage bæredygtighedsledelsen på tværs af fagligheder med henblik på at skabe mere sammenhængende og integrerede bæredygtighedsløsninger, siger Rasmus Lund Jensen.

Uddannelsen dygtiggør de studerende i livscyklusvurdering og giver indsigt i alt fra materialer til sammenhængen i et større byggeri. Begrebet 'bæredygtighed' bliver brudt ned og anskueliggjort ud fra de mange aspekter, som begrebet dækker over, så de studerende med rette kan kalde sig eksperter på området.

Livscyklusvurdering er et vigtigt analyseredskab, der gør de studerende i stand til at træffe mere miljømæssigt bæredygtige valg – eksempelvis ved at tydeliggøre miljøgevinsten i at genbruge byggematerialer.

Fokus på hands-on læring

Hele uddannelsen igennem er der fokus på at omsætte læring til praksis. De studerende får mulighed for at samarbejde med virksomheder om virkelige problemstillinger, som de kan hjælpe med at løse. På den måde sikres en dybere forståelse og faglighed.

- Vi har meget selvbestemmelse i projekterne og lærer utrolig meget af at drive dem, både ift. det faglige og det sociale, lyder det fra Mikkel Kvist Pedersen, der er bachelorstuderende på uddannelsen i Bæredygtige Byggeprocesser. Han fortsætter: 

I vores semester-projekt analyserer vi f.eks. en bolig i Valby, som er et parcelhus med en familie, og her ser vi på, hvordan deres adfærd påvirker energiforbruget

Mikkel Kvist Pedersen, bachelorstuderende på uddannelsen i Bæredygtige Byggeprocesser

Han tilføjer desuden, at uddannelsen ikke er for matematiktung, selvom det er en ingeniøruddannelse.

Uddannelsen giver de studerende en attraktiv profil i en branche og et marked, som kun bliver mere og mere afhængig af løsninger, der mindsker miljøbelastning, klimapåvirkning og ressourceforbrug.  Større aktører som Rambøll, COWI og BIG efterspørger netop de kompetencer, som studerende fra Bæredygtige Byggeprocesser tager med sig ud på arbejdsmarkedet.

Læs Bæredygtige Byggeprocesser på AAU i København

Læs Bæredygtige Byggeprocesser på AAU i København

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Læs Bæredygtige Byggeprocesser på AAU i København

Fakta om Bæredygtige Byggeprocesser på AAU i København

  • Uddannelsen Bæredygtige Byggeprocesser er delt op i en bachelor på tre år og en kandidat på to år. Efter kandidaten bliver de studerende civilingeniører med speciale i bæredygtige byggeprocesser.
  • På uddannelsen lærer de studerende at opsætte og følge bæredygtige målsætninger til dørs, at sætte menneskelig brugeradfærd og -behov i centrum samt at varetage en projektledende og koordinerende rolle i byggeriet.

Uddannelsen kræver:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Samt ét af følgende kravsæt:

  • Fysik B og Kemi C
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi C

Læs mere om uddannelsen her.