Spring til indhold

Bedre data om trafikulykker

Forskningsprojekt om selvrapportering af trafikulykker blandt patienter i akutmodtagelser.

Velkommen

Hvert år skades et stort antal borgere i trafikken og bliver efterfølgende behandlet i en akutmodtagelse eller på hospitalet. Dette forskningsprojekt vil samle information om skadesmekanismer og ulykkeslokaliteter fra skadelidte borgere, der er blevet behandlet i en akutmodtagelse eller på hospitalet efter en trafikulykke. Formålet med projektet er at indsamle selvrapporteringer om hændelser i trafikken, der kan være med til at spare samfundet og borgere for nye skader ved at anvende denne information fremadrettet i arbejdet med at øge trafiksikkerheden.

Projektet bygger på et samarbejde mellem Region Nordjylland, Vejdirektoratet, Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet.

Formål med forskningsprojektet "Bedre data om trafikulykker"

Formålet med projektet "Bedre data om trafikulykker" er at forebygge nye trafikulykker. Projektet indsamler selvrapporteringer fra patienter, der har modtaget behandling på akutmodtagelser efter en trafikulykke. Dataene deles med regionen, kommunerne og Vejdirektoratet for at identificere særligt ulykkesbelastede lokaliteter, fremhæve regionale indsatser og anvende viden til kampagner i forebyggelsen af nye trafikulykker. 

Projektperiode: 01/01/2023 → 31/12/2027

Bedre data om trafikulykker

Seneste presseklip