Spring til indhold

Lys og Liv

Lysets rolle når synet ændres

Forskningsprojektet undersøger muligheder og udfordringer ved lys, i og omkring hjemmet, baseret på erfaringer fra deltagere der har erfaret ændringer i synet som naturlig følge af alderen eller som del af en synsnedsættelse, og søger derigennem at opkvalificere bolig- og lysdesign.

Lys og Liv

Lysets rolle når synet ændres

Forskningsprojektet undersøger muligheder og udfordringer ved lys, i og omkring hjemmet, baseret på erfaringer fra deltagere der har erfaret ændringer i synet som naturlig følge af alderen eller som del af en synsnedsættelse, og søger derigennem at opkvalificere bolig- og lysdesign.

Om forskningsprojektet

Vi bliver flere ældre og vores ældre klarer sig længere i eget hjem. Med gode behandlingsmuligheder for mange synsproblematikker og tilhørende hjælpemidler er mange godt hjulpet i hverdagen. Den almindelige boligbelysning spiller også en stor rolle i denne sammenhæng, men vi mangler at:

  1. løfte denne viden over i bolig- og lyspraksis 
  2. formidle lysets rolle til den almindelige dansker.

Projektet trækker på arbejdet i pilotprojektet "Bedre lys mere liv", men her vil vi oversætte og tilpasse tilgangen fra synsrehabiliteringen til metoder og vidensgrundlag for boligforskning og lysdesign.

Denne hjemmeside vil formidle undervejs i forløbet såvel som projektets delresultater.

Kontakt forsker Turid Borgestrand Øien for yderligere information om projektet eller praktik omkring deltagelse, link til tilmelding finder du her.

Nyhedsindlæg