lysogliv.aau.dk

Forskningsprojekt "Forbedret livskvalitet: Udvikling af evidensbaseret rehabiliterende praksis for borgere med synsvanskeligheder"

lysogliv.aau.dk

Forskningsprojekt "Forbedret livskvalitet: Udvikling af evidensbaseret rehabiliterende praksis for borgere med synsvanskeligheder"

I dette forskningsprojekt undersøges belysningens rolle i synsrehabiliteringen. Hvordan man gennem tilpasset belysning kan lette hverdagen og øge livskvaliteten for mennesker med synsnedsættelse?

Denne hjemmeside vil de næste måneder formidle projektets delresultater i artikler, rapporter, videoer, og ikke mindst en podcast fra vores arbejde.

Nyhedsindlæg