Spring til indhold

RE:BYG

Videndeling om ressourceforbrug i udførelsesfasen på danske byggepladser som et bidrag til at nedbringe byggeriets klimapåvirkning.

RE:BYG

Videndeling om ressourceforbrug i udførelsesfasen på danske byggepladser som et bidrag til at nedbringe byggeriets klimapåvirkning.

RE:BYG skaber en fælles platform for videndeling om bedre registrering, styring og optimering af ressourcestrømme på byggepladsen. Samtidig får man mulighed for at går i dialog omkring udvikling af ensartede standarder til opgørelse og klimaberegning af byggeprojekter. Branchestandarden kan være afsæt for kommende udvidelse af klimakravene i bygningsreglementet eller indgår i grønne certificeringsordninger, udbudskrav og CSR.

Formål

RE:BYG-netværket skal fremme videndeling om ressourceforbrug i udførelsesfasen som et bidrag til at nedbringe byggeriets klimapåvirkning.

Målgruppe

RE:BYG henvender sig i særligt entreprenører og andre aktører i udførelsesfasen indenfor affaldshåndtering, transport, byggepladsledelse og -teknologi.

Netværkspartner

Som partner understøtter du RE:BYG-netværket gennem deling af data til kortlægningen af ressourceforbrug, deltagelse i møder eller at bidrag med videndeling på anden vis. Den årlige netværkskonference og nogle webinars vil dog fortsat være åbent for alle.

Aktiviteter

Publikationer

Mere info

Partnere i RE:BYG

Facilitator

BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø