build.aau.dk

Forskning

Vores forskning leverer viden og løsninger til forbedring af byggeriet og det byggede miljø i et helhedsorienteret perspektiv, der kombinerer viden om brugere, bygning, by, miljø, anlæg og infrastruktur.

Hvordan vi forsker

Vores forskning sker både nationalt og internationalt i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner inden for bygge- og anlægssektoren.

Vores forskningssektioner har hver deres forskningsportefølje med en bred og specialiseret viden inden for de given fokusområder. Denne viden koncentreres i forskningsgrupper i den enkelte sektion.