Studienævn

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD. 

Studienævnet godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Information ang. corona

Seneste nyt om corona findes på Moodle-siden ”BUILD Corona-information for students E20”. Siden opdateres løbende.

Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studieordninger

Når du starter på en uddannelse, bliver du indskrevet på en studieordning. Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning - der kan derfor godt ligge flere udgaver af en studieordning af forskellige datoer.
 

AAU'S Studieordninger
(skift årgang i toppen under logo)

 

AAU's studenternet

Website til de studerende, hvor de kan finde al information inden for såvel det faglige (IT, bibliotek, SU, studiekort, etc.) som det sociale (studenterorganisationer, studiemiljø, etc.). 
 

AAU's studenternet

AAU studievejledning

Studievejledning vedr. studieskift, optagelse, dispensation, orlov, barsel, klagevejledning mm.

Studievejledning på AAU