build.aau.dkUddannelser

Økonomisk støtte fra Studienævnet

Man kan ansøge om økonomisk støtte fra Studienævnet til følgende aktiviterer:

  • Studieture/ekskursioner på 1.-4. semester BSc, for hele semesteret og planlagt/støttet af semesterkoordinator.
  • Studieforeninger for studerende på BUILD - Institut for Byggeri, by og Miljø, typisk et fast årligt beløb.

Alle øvrige aktiviteter dækkes enten af de studerende selv eller sektionerne under instituttet.