AAU logo

Studienævn

BUILD har to studienævn: Studienævnet for Byggeri og Anlæg og Studienævnet for Byggeri og Bolig. Studienævnene tager sig af uddannelserne ved BUILD. 

Studienævnene godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnene behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Studienævnet for Byggeri og Anlæg

Studienævnet for Byggeri og Bolig

 • +

  Medlemmer

  VIP-repræsentanter

  • Marianne Forman (formand)
  • Torben Valdbjørn Rasmussen
  • Rikke Skovgaard Nielsen
  • Camilla Ryhl

  Studenterrepræsentanter

  • Charlotte Crockett Jørgensen 
  • Anders Kristian Busk Nielsen 

   

 • +

  Mødekalender

  Studienævnet for Byggeri og Bolig mødes regelmæssigt; ca. én gang om måneden. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til de forskellige uddannelser inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger.

  Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye.

 • +

  Mødereferater

  2018

  2019

   

 • +

  Uddannelser tilknyttet Byggeri og Bolig


  CAnd.TECH.

  København


  Cand.Soc.

  København:


  Master - efteruddannelse

  København: 


Studieordninger

Når du starter på en uddannelse, bliver du indskrevet på en studieordning. Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning - der kan derfor godt ligge flere udgaver af en studieordning af forskellige datoer.
 

AAU'S Studieordninger
(skift årgang i toppen under logo)

 

AAU's studenternet

Website til de studerende, hvor de kan finde al information inden for såvel det faglige (IT, bibliotek, SU, studiekort, etc.) som det sociale (studenterorganisationer, studiemiljø, etc.). 
 

AAU's studenternet

AAU studievejledning

Studievejledning vedr. studieskift, optagelse, dispensation, orlov, barsel, klagevejledning mm.

Studievejledning på AAU