Spring til indhold

Organisation

BUILD ledes af en institutleder, understøttet af viceinstitutledere. Instituttet er organiseret i et antal selvstændige forskningssektioner med hver sin sektionsleder samt et sekretariat, der varetager de administrative opgaver på instituttet.

Organisationsdiagram

Ledelse

Administration