Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Kontakt

Studienævnet
E-mail
Send en mail til studienævnet
inst.build.sdnvn@build.aau.dk
Studienævnssekretær
Dery Ravishangar
Thomas Manns Vej 23
Niveau 2, Kontor 1.231
Tlf. 9940 3660

Studienævnet godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Økonomisk støtte fra Studienævnet

Man kan ansøge om økonomisk støtte fra Studienævnet til følgende aktiviterer:

  • Studieture/ekskursioner på 1.-4. semester BSc, for hele semesteret og planlagt/støttet af semesterkoordinator.
  • Studieforeninger for studerende på BUILD - Institut for Byggeri, by og Miljø, typisk et fast årligt beløb.

Alle øvrige aktiviteter dækkes enten af de studerende selv eller sektionerne under instituttet.

Hvem er Studienævnet for Byggeri, By og Miljø?

Mødekalender

Studienævnet er ansvarlig for følgende uddannelser

Studieordninger

Hvis du har behov for at se ECTS for et kursus eller projekt eller læse den fulde beskrivelse af din uddannelse, så kan du se det i studieordningen.

Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning - derfor ligger der flere udgaver af en studieordning af forskellige datoer. Vælg din uddannelse, og hvis det ikke er for indeværende år, så vælger du "Andre versioner" for at se tidligere år. 

Find din studieordning her: studieordninger.aau.dk