Spring til indhold

Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Kontakt

Studienævnet
E-mail
Send en mail til studienævnet
inst.build.sdnvn@build.aau.dk
Studienævnssekretær
Diana W. Bie
Thomas Manns Vej 23
Niveau 2, Kontor 1.231
Tlf. 9940 9745

Studienævnet godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Om studienævnet

Studieordninger

Hvis du har behov for at se ECTS for et kursus eller projekt eller læse den fulde beskrivelse af din uddannelse, så kan du se det i studieordningen. Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning - derfor ligger der flere udgaver af en studieordning af forskellige datoer. Vælg din uddannelse, og hvis det ikke er for indeværende år, så vælger du "Andre versioner" for at se tidligere år.

Find din studieordning her