Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Studienævn for Byggeri, By og Miljø

Studienævnet for Byggeri, By og Miljø varetager alle uddannelserne ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Kontakt

Studienævnet
E-mail
Send en mail til studienævnet
inst.build.sdnvn@build.aau.dk
Studienævnssekretær
Dery Ravishangar
Thomas Manns Vej 23
Niveau 2, Kontor 1.231
Tlf. 9940 3660

Studienævnet godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Hvem er Studienævnet for Byggeri, By og Miljø?

Mødekalender

Studienævnet for Byggeri, By og MIljø mødes regelmæssigt; ca. én gang om måneden. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til de forskellige uddannelser inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger. Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye uddannelser.

Møder i foråret 2022
12. januar (sidste dato i 2021-møderækken)
16. februar 
16. marts
6. april
11. maj
15. juni
24. august 

Møder i efteråret 2022
14. september
12. oktober
9. november
7. december
11. januar 2023 (sidste dato i 2022-møderækken)

Studienævnet er ansvarlig for følgende uddannelser