AAU logo

Uddannelser

BUILD uddanner bachelorer, diplomingeniører, civilingeniører og kandidater, og har også masteruddannelser (efteruddannelser). Vores undervisning omfatter både den seneste forskning og samarbejde med eksterne partnere. BUILD laboratorierne indgår ligeledes som en integreret del af undervisningen, både til opgaver og til studenterprojekter. BUILD udbyder kurser i bl.a. SBi-anvisninger, og ph.d.-kurser om specielle emner inden for emnet Civil Engineering (byggeri og anlæg).

Vi udbyder uddannelser på BUILD’s adresser i Aalborg, Esbjerg og København.

Bacheloruddannelser

Diplomingeniøruddannelser

Kandidatuddannelser

Masteruddannelser (efteruddannelse)

København: 

Kurser

Kurser

På vores kurser undervises du af forfatterne til de SBi-anvisninger, der afholdes kursus i. Det betyder, at du har mulighed for at stille spørgsmål direkte til eksperterne inden for fagområdet.

Kursusoversigt

Ph.d.-kurser

Ph.d.-kurser

Vores undervisning omfatter også ph.d.-kurser om specielle emner inden for Civil Engineering. Se oversigt over vores ph.d.-kurser i emnet 'Civil Engineering' under 'The Doctoral School of Engineering and Science':

Ph.d.-kurser

Uddannelsestype

CIVILINGENIØR (BACHELOR+KANDIDAT)

En civilingeniøruddannelse tager 5 år med en bachelor (3 år) og kandidat (2 år).
En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad. En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse. 

DIPLOMINGENIØR

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt. 

CAND.SCIENT. 

Cand.scient. er den akademiske titel, man får tildelt efter gennemført studium inden for udvalgte naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og humanistiske kandidatuddannelser.  

CAND. SOC. 

Cand. soc. er den akademiske titel, man får tildelt efter gennemført studium inden for samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser.  

CAND. TECH.

En cand.tech.-uddannelse varer 2 år og er særligt målrettet mod professionsbachelorer, dvs. du behøver ikke have en universitetsbachelor for at søge ind på en cand.tech.-uddannelse. På uddannelserne tilegner du dig det samme akademiske niveau som på en traditionel civilingeniøruddannelse. Uddannelserne bygger nye kompetencer og en akademisk forståelsesramme oven på den viden, du har tilegnet sig gennem din bacheloruddannelse. Dette bevirker, at du opnår en dybere og mere specialiseret viden. Cand.tech.-uddannelsen har optag til februar. 

MASTER (efteruddannelse) 

En masteruddannelse er en deltidsuddannelse, som afsluttes på kandidatniveau. Den er erhvervsrettet og kobler den nyeste forskningsbaserede viden med deltagernes kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde.
Deltagere, der ikke har en forudgående uddannelse på kandidatniveau, kan via en masteruddannelse opnå et formelt kompetenceløft. Deltagere, der allerede har en kandidatuddannelse, kan bruge deltagelsen i en masteruddannelse som opdatering og efteruddannelse.