AAU logo

Aftagerpanel

Aftagerpanel

Studielederen nedsætter en aftagerpanel, der sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Formålet med aftagerpanelerne er i flg. universitetsloven at sikre en systematisk dialog mellem uddannelserne og aftagerne om kompetencekrav på kandidaternes arbejdsmarked. Det er således også en del af den løbende og systematiske kvalitetssikring af uddannelserne på universitetet. Aftagerpanelet består af op til 12 eksterne medlemmer samt en formand. Studienævnsformanden er født formand for aftagerpanelet. 


Medlemmer af aftagerpanel ved studienævn for byggeri og anlæg

 • Kristen Nørgaard — Civilingeniør — Cowi A/S
 • Morten Steen Sørensen — Civilingeniør, Erhvervsforsker — Aalborg Forsyning, Kloak A/S
 • Torben Poulsen — Rektor — Aalborghus Gymnasium
 • Kristian Birch Pedersen — Direktør — Exigo
 • Trine Bunton — Afdelingsleder — Rambøll
 • Henrik Ryberg — Medejer, Civilingeniør, IPMA-B certificeret projektleder —MBA Emcon a/s
 • Flemming Mogensen — Forretningschef — Byggeri Nord Niras
 • Jacob Birk Jensen — Ekspertisechef, Ph.D., civilingeniør — Watson C
 • Peter Risegaard Jakobsen — Afdelingsleder  — Vejdirektoratet
 • Morten Dalsgaard — Afdelingsleder — Byggeri Rambøll, Aalborg
 • Jens Rebsdorf-Gregersen — Senior Director — North Sea Rambøll, Esbjerg